Slapend dienstverband = geen transitievergoeding

Slapend dienstverband = geen transitievergoeding

Wat is een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een halfjaar daarna mag een werkgever het dienstverband in principe opzeggen. Hij zal dan via UWV toestemming moeten vragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ gebeurt dit vaker niet dan wel. Het dienstverband blijft in stand. De werkgever is geen loon meer verschuldigd. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd.

Waarom gebeurt dit?

Met de komst van de WWZ is de werkgever vrijwel altijd een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat kost een werkgever dus geld. Met name kleine werkgevers maken dan de afweging:

Zal ik de werknemer ontslaan en betaal ik een vergoeding? Of kies ik ervoor om de werknemer in dienst te houden met als enige risico dat de werknemer wellicht over een aantal jaren weer op de stoep zal staan?

Oneerlijk?

Werknemers in die positie vinden dat vaak oneerlijk. Zo was een werknemer in de omgeving Roermond ernstig teleurgesteld dat zijn werkgever niet wilde meewerken aan een goede afsluiting van zijn werkbare leven, terwijl hij de ziekte van Huntingon heeft, altijd goed gefunctioneerd had en 28 jaar in dienst was.

De kantonrechter had begrip voor zijn situatie. Maar hij oordeelde aan de hand van objectieve criteria dat de door de werknemer gestelde verwijten niet zodanig ernstig waren. De kantonrechter oordeelde dat het enkel slapend houden van het dienstverband niet maakt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Er hoefde dus geen vergoeding te worden betaald.

Geen verplichting tot ontslaan

Ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is deze mening toegedaan. Het maakt niet uit of de reden voor een werkgever om niet te ontslaan, ligt in het feit dat deze de transitievergoeding niet kan of zelfs niet wíl betalen. Er bestaat namelijk geen verplichting voor de werkgever om een werknemer na ommekomst van de loonbetalingstermijn zo snel mogelijk te ontslaan.

Oplossing slapende dienstverbandproblematiek?

Er was een wetsvoorstel. Werknemers die langdurig ziek zijn en worden ontslagen, hielden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever zou worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Zodra dit voorstel wet wordt, is er geen reden meer om het dienstverband slapend te houden.

In eerste instantie zou de wet naar verwachting pas ingaan per 1 januari 2019. Maar dan wel met terugwerkende kracht. Of de zogenaamde hotel California situatie waarin de werknemers volgens Ascher onbedoeld zitten, snel opgelost zou worden, betwijfelde ik daarom.

Controversieel

Het wetsvoorstel van Asscher is op 19 april 2017 controversieel verklaard. Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken wanneer er een nieuw kabinet is geformeerd. Voorlopig liggen alle ontwikkelingen dus stil.

En nu?

Ik houd het in de gaten. Elke keer als er nieuws is op dit gebied, werk ik dit blog bij.

Ondertussen merk ik dat werknemers met name zitten met de vraag hoe om te gaan met hun werkgever die weigert niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen, omdat er strikt genomen geen einde dienstverband is.

Ik ben benieuwd naar ieders ervaringen, zowel van werkgevers als van werknemers.

Meer weten over hoe je omgaat met je zieke werknemer? Download hier het gratis E-book.

 

63 Responsesop “Slapend dienstverband = geen transitievergoeding”

 1. ron hoefnagels schreef:

  OOK bij G4S 20 jaar gewerkt en dan dit ik hou t nog netjes………..onfatsoenlijk gedrag.Handel t af dan kunnen al die mensen verder !!!Nee zelf tekenen doe ik niet .

  • Suzanne Meijers schreef:

   Het is inderdaad een beroerde situatie op deze manier. Echte reparatie laat ook nog op zich wachten. Hou het in de gaten. Als er nieuws is, laat ik het weten via dit blog.

 2. tineke schreef:

  Sinds wanneer bestaat slapend dienstverband, en wat zijn de regels?
  Dit is het antwoord wat mijn man kreeg (is voor 100% afgekeurd, en 2 jaar zijn morgen voorbij)
  “De directie heeft besloten voorlopig geen dienstverbanden na twee jaar ziekte te beëindigen.
  De regering heeft aangegeven dat werkgevers een compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen die in dit kader worden betaald.
  Totdat de regering meer duidelijkheid over deze compensatie en de voorwaarden daarvoor geeft, zal …… geen dienstverbanden bij twee jaar ziekte beëindigen.”

  • Suzanne Meijers schreef:

   Het dienstverband slapend houden kan al sinds jaar en dag. Maar sinds de komst van de transitievergoeding houden werkgevers het steeds vaker zo. De reactie van deze werkgever is er één die ik in mijn praktijk regelmatig zie. In mijn blog legde ik al uit wat de mogelijkheden en risico’s zijn. Mis je nog een specifiek antwoord op jouw vraag Tineke? Geef het gerust aan en ik kom erop terug.

 3. van de kamp schreef:

  Het risico is niet als enige dat de werknemer terug kan komen.
  De werknemer kan namelijk zo weer 2 jaar de ziektewet in als die weer begint met werk en het recht op ontslag door ziekte vervalt na een tijd.
  De transitie vergoeding bouwt alleen maar op.
  Re intergratie verplichtingen zijn ook voor de werkgever blijvend.
  Ww kan mogelijk geweigerd worden omdat er een dienstverband is als er geen recht op wia is.
  Dit ik noem het maar geintje van de werkgever word vaak bij mensen aangedaan die of heel veel verdienen of mensen die gewoon de rest van hun leven 100% a.o zijn

 4. Anton schreef:

  Wie heeft raad voor mij. Mijn partner is vorige jaar ernstig ziek geworden, binnenkort is zij 1 jaar ziek, daarna is zij al door het UWV volledig afgekeurd per ingangsdatum 2e ziektejaar, Zij is dus 1 jaar ziek, werkgever geeft aan we houden dienstverband slapend, maakt het uit als je 1of 2 jaar ziek bent

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Anton, wat een vervelende situatie. Als je via het contactformulier op deze site jouw telefoonnummer achterlaat, bel ik je begin volgende week voor een vrijblijvend advies. Hartelijke groet, Suzanne Meijers

 5. Daniel schreef:

  Hallo
  Ik heb sinds maart 2016 een slapend contract en ik heb een iva uitkering. Ik heb een vraag waarvan ik het antwoord nog niet ben tegengekomen.

  De loonbetalingsverplichting stopt na 2 jaar voor de werkgever. Volgens mij hebben we het dan over de primaire arbeidsvoorwaarden. Echter nu is er een nieuwe cao afgesloten en daarin staat dat er eenmalig een bepaald bedrag uitgekeerd wordt, na rato van het dienstverband.
  De vraag is of dit wel uitgekeerd dient te worden. Een eenmalige uitkering behoort volgens mij tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.

  Ben ik hierin juist?

  Met vriendelijke groet,
  Daniël

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Daniël,

   Wat een vervelende situatie. De vraag in interessant, omdat er inderdaad -ook bij mijn weten- geen eenduidig antwoord op te vinden is.
   Tot nu toe is in de jurisprudentie met name gekeken naar de vraag of het in stand laten van een slapend dienstverband geoorloofd in relatie tot de transitievergoeding en/of billijke vergoeding. Het antwoord daarop kennen we.
   De enige uitspraak die ik vond die enigszins parallel getrokken kan worden aan jouw vraag is die van de rechtbank Maastricht ( http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2016:7608) en die gaat over een jubileumgratificatie. De medewerker had volgens de uitspraak geen recht hierop, ook gelet op de bewoordingen van de cao.
   Ik ben benieuwd naar de cao waar het hier om gaat. Wellicht kunnen we daar een aanknopingspunt in vinden.
   Overigens ben ik vooralsnog van mening dat het antwoord niet per definitie te vinden is in een onderscheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
   Bel of mail gerust vrijblijvend via de contactgegevens van mijn site. Ik vind het interessant om het verder uit te zoeken.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 6. Els schreef:

  Beste,
  Kan 24 uur per week werken. Heb een Wia uitkering. Werkgever weigert ontslag of werk. Nu via een uitzendburo 24 uur werken in dezelfde branche ook als vrachtwagenchauffeur. Moet ik mijn werkgever hiervoor om toestemming vragen….verlies ik mijn recht op een transitievergoedink?

  Els

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Els,

   Als werkgever ontslag of werk weigert, is het niet zo dat je toestemming moet vragen om ergens te werken. Je hebt toch aangeboden bij je eigen werkgever te komen werken voor die 24 uur?
   Het recht op transitievergoeding valt hiermee ook niet zomaar weg. Daarvoor moet er natuurlijk wel eerst sprake zijn van ontslag, iets wat jouw werkgever dus ook weigert.
   Mocht meer hulp of informatie gewenst zijn, bel me gerust vrijblijvend via 030 2145024.
   Succes en groeten,
   Suzanne Meijers

 7. Marja schreef:

  Hallo

  In augustus 2015 zat ik 2 jaar in de ziektewet van wege tweede keer borstkanker en de bijwerkingen dus zou ik ontslag moeten krijgen maar dit wouden ze niet doen omdat ik te duur was voor de vergoeding.
  Oktober 2015 ben ik voor 12 uur per week gaan werken.
  Nu blijkt dat ik een contract heb voor 12 uur terwijl ik voordat ik ziek werd een contract van 32 uur had voor onbepaalde tijd.
  Ik heb geen ontslag gekregen en ook geen nieuw contract
  Oktober 2016 was ik 25 jaar in dienst kreeg de beloning voor een 12 vurige in plaats van 32.
  December 2016 ben ik in de ziektewet gekomen met zware depressieve klachten, daarvoor ben ik nu nog steeds in behandeling.
  Ben nu sinds 2 weken weer op therapeutische basis 2 x 2 uur per week.
  Graag zou ik willen weten of dit allemaal kan want het laat mij maar niet los.

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Marja,
   Dit is een complexe situatie. Ik zou het graag even telefonisch met u bespreken. Wilt u mij uw nummer mailen via het contactformulier op de site of bel anders zelf met mij via 030 2145024. Het eerste gesprek is gratis.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 8. Lia van der Horst schreef:

  Hallo Suzanne.
  Ik heb een slapend dienstverband bij Stichting Laurens sinds nov. 2015.
  Ik heb nu een WIA van 74,25%. Tijdens mijn eerste ziektejaar bleef ik voor ongeveer 15 uur per week arbeidstherapeutisch op de werkvloer. Het tweede jaar mocht ik geheel besteden aan mijn re-integratie buiten de zorg en ging naar 70% van mijn loon.
  Gezien mijn ziekte bleek re-integratie een fiasco en mijn hart ligt toch echt in de zorg. Ik was activiteitenbegeleidster.
  Na twee jaar ziek werd het dus een slapend dienstverband en is er niets meer door Laurens ondernomen.
  Intussen kwam Laurens onder toezicht en onderging een ingrijpende re-organisatie.
  Ik heb meerdere malen aangedrongen op duidelijkheid. Het antwoord was steeds dat zij zelf ook geen duidelijkheid hebben en het dienstverband zo houden.
  Vorige week ontving ik een antwoord dat Laurens heeft besloten alle slapende dienstverbanden op te heffen. Ik ontvang hierover zo snel mogenlijk een brief met een voorstel.
  Nog niet ontvangen, maar ik denk dat ik nog contact met je zoek voor eventueel advies, alvorens ik ook maar iets teken!

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Lia,
   Wat een nare situatie.
   Het is zeker een goed idee om eerst even contact op te nemen voordat je ook maar iets tekent. Bel me als het zo ver is maar via 030 2145024. Dan spreken we het in eerste instantie vrijblijvend door.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 9. George Izeboud schreef:

  Hallo suzanne

  in augustus ben ik 2 jaar ziek ivm depressie ,wia is aangevraagd voor 25 juli hoor ik of ik aanmerking kom voor een wia uitkering Stel dat mn werkgever een slapend dienstverband doet Moet hij dat dan melden bij mij of dat er toch een ontslag aanvraagd word bij het uwv . Mocht het een slapend dienstverband worden mag ik dan binnen een half jaar terug in mn oude functie en als het een slapend dienst verband word kan ik dat dan niet aan vechten via de kantonrechter Mocht het een slapend dienst verband worden word er dan toch een eindafrekening gemaakt bv snipperdagen uitbetalen En mocht er door de regering toch een regeling komen van een verplicht transitievergoeding voor de werkgever kan ik dan nog met terug werkende kracht hier recht op hebben
  m vr gr George izeboud

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste George,
   Dat zijn een hoop vragen. Ik beantwoord ze kort hieronder en als je dan nog vragen hebt, bel me gerust vrijblijvend via 030 2145024.
   Je werkgever hoeft niet te melden of hij het dienstverband slapend houdt of ontslag aanvraagt. Het spreekt voor zich dat het wel zo netjes is als hij/zij dat wel doet en daarom wordt het meestal wel gedaan. Je kunt er ook om vragen in de trant van ‘wat gaat er met mijn dienstverband gebeuren’.
   Als je in dienst blijft en je herstelt zodanig dat je weer geschikt bent voor je oude functie dan kun je in principe gewoon weer op de deur kloppen en je melden om het werk te verrichten.
   Via de kantonrechter aanvechten omdat je meent dat je recht hebt op een transitievergoeding heeft op dit moment weinig zin. Tot nu toe blijkt uit de rechtspraak dat rechters het wel heel wrang vinden, maar geen opening zien om een transitievergoeding en/of billijke vergoeding toe te kennen.
   Het zou wel netjes zijn indien je werkgever de snipperdagen uitbetaalt, maar er is meestal geen wettelijke verplichting toe. Daar ontstaan dus best veel discussies over.
   Het idee is dat er met terugwerkende kracht een vergoeding aan de werkgever toekomt voor de transitievergoeding en dat het dan makkelijker wordt het aan de werknemers met ontslag bij twee jaar ziekte te betalen. Vooralsnog is het uitzicht daarop er nog niet.
   Sterkte en bel gerust ingeval van meer vragen.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 10. Frank schreef:

  Beste Suzanne,

  Mijn vrouw is de 2 jaar ziektewet al voorbij.
  Er loopt nog een bezwaar tegen de wia uitspraak omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden.
  Mogelijk zal dit ook zo blijven.
  Ze heeft een contract van 24 uur per week en werkt 15 uur per week.
  Wat zijn haar rechten nu.
  -Kan ze WW aanvragen voor de 9 uur per week.
  -En wat krijgt ze betaalt als ze b.v. een week ziek is.

  Met vriendelijke groet,

  F van den Beemt

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Frank,
   Het antwoord op deze vragen is ook afhankelijk van de vraag of de arbeid voor 15 uur per week de nieuwe omvang is die bij de werkgever zo blijft.
   Mijn eerste indruk zou zijn dat zij inderdaad voor 9 uur per week WW aan kan gaan vragen, ervan uitgaande dat zij die 15 uur blijft werken en het bezwaar (en zo nodig beroep) ongegrond wordt verklaard.
   Als zij ziek wordt, is het afhankelijk van de vraag hoe de uren zijn ingekleed of zij terugvalt op een uitkering of bij de werkgever doorbetaling van loon krijgt (en welk percentage).
   Dit zijn altijd complexe situaties die ik van een afstand lastig kan beoordelen als ik niet alle ins & outs ken.
   Als je wil, mag je me volgende week even bellen op kantoor (030 2145024) voor een vrijblijvend advies.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 11. Dennis schreef:

  Goedemorgen,
  Mijn traject van het 2e spoor loopt af en nou wil me werkgever mij in een slapend dienstverband zetten.
  Overal hoor je verschillende verhalen.
  Is hij nu WEL of NIET verplicht om mijn verdere opleidingen te betalen om me verder om te scholen ?
  Dit zijn allemaal van die grijze gebieden steeds en kan nergens het antwoord vinden…
  Hij heeft dan toch nog steeds plichten? Kan jij die benoemen?

  Met vriendelijke groet,

  Bas.

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Bas,

   Kort en goed heeft jouw werkgever niet de verplichting om verdere opleidingen te vergoeden. Is er een cao van toepassing op de arbeidsovereenkomst? Dan kan het zo zijn dat daarin iets anders staat. Laat het even weten als er een cao geldt. Dan kijk ik het even voor jou na.

   Als je meer specifieke vragen hebt, laat dan even een terugbelverzoek achter via het contactformulier. Dan bellen we daar eerdaags over.

   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

   • Dennis schreef:

    Bedankt voor je reactie!

    Het cao waar ik onder val is:
    Uneto VNI ( klein metaal).

    Met vriendelijke groet,

    Bas.

    • Dennis schreef:

     Hoi Suzanne,
     Zijn er uberhaupt verder nog dingen die ik hem kan verplichten in een slapend dienstverband?

     • Suzanne Meijers schreef:

      Is lastig aan te geven zo. Ik vind het geen probleem even vrijblijvend te bellen. Als je wil, kan dat morgen. Laat dan jouw telefoonnummer achter via het contactformulier.

    • Suzanne Meijers schreef:

     OK. Check ik morgen even en kom er op terug.

    • Suzanne Meijers schreef:

     Hallo Bas,
     Heb de cao bekeken en kon helaas geen opening vinden om op basis daarvan nog opleidingen of scholing te laten vergoeden. Ik kan mij hooguit voorstellen dat wanneer er nog re-integratiemogelijkheden zijn, al dan niet via 2e spoor, dat vanuit die hoek nog iets mogelijk is.
     Succes en mocht je nog gebruik willen maken van mijn aanbod tot een gratis telefonisch consult hoor ik wel.
     Hartelijke groet,
     Suzanne Meijers

 12. Dick Mol schreef:

  Hallo Suzanne,
  ik ben 35 jaar werkzaam geweest in de thuiszorg, totdat ik ziek werd en het volledige traject doorlopen heb naar 100 procent afkeuring. Nu houdt mijn werkgever de arbeidsovereenkomst slapend om onder een transitievergoeding uit te komen. Echter heb ik nu opeens een nul urencontract. Kan dat zomaar zonder mijn toestemming? Mijn lof voor de moeite die je neemt mensen te beantwoorden, maar dat terzijde.
  Mvg. Dick

  • Suzanne Meijers schreef:

   Hallo Dick,
   Dank voor jouw compliment. Ik doe het graag.
   Dan met betrekking tot jouw vraag het volgende korte antwoord: nee dat mag echt niet.
   Als je wil, help ik je op weg in een telefoongesprek. Je kunt vandaag bellen naar kantoor of laat jouw gegevens achter in het contactformulier. Morgen ben ik een dagje vrij. Dus als het vandaag niet lukt, wordt het volgende week.
   Hartelijke groet,
   Suzanne Meijers

 13. Jolanda schreef:

  Hallo,

  Ik vond vind het verschrikkelijk altijd voor mijn baas klaargestaan , dan word je behandeld als strond en waarom omdat ik een hersentumor heb,had hem een voorstel gedaan om mijn 300 vakantiestemming uit te betalen en de transitievergoeding niet om zo van hem af te zijn,… mijn baas heeft namelijk 3 jaar lang geprobeerd mij te versieren,toen hij eindelijk door kreeg dat hem dat niet ging lukken is hij mij dwars gaan liggen,liet mij minder uren werken,heb vele hele grote monden van hem gehad zo asioaal,hij houd mij slapend in dienst om mij dwars te liggen zo is hij een hele dominante man.
  Als die wet er in 2019 komt is hij dan wel verplicht om mij te ontslaan,of krijgen de werkgevers alleen maar een compensatie? Gr jolanda

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Jolanda,
   Veel sterkte met wat je doormaakt. Als antwoord op jouw vraag het volgende. Een werkgever zal niet verplicht kunnen worden om iemand te ontslaan, maar het is wel logisch als de compensatie er komt dat een ontslag na twee jaar ziekte meer voor de hand ligt.
   Overigens verwacht ik dat de werkgevers de compensatie alleen krijgen indien zij de transitievergoeding ook echt doorbetalen aan de werknemer.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 14. Irene schreef:

  Hallo Suzanne
  Ik ben voor 100% afgekeurd, 50 plusser en 10 jaar in dienst geweest. Momenteel krijg ik een IVA uitkering. Mijn werkgever houdt mij in slapend dienstverband, zodat ze de transitie vergoeding niet hoeven te betalen. Dit heb ik via mail als antwoord gekregen toen ik vroeg waarom ik niet ontslagen zou worden. Tot hoe lang kan een werkgever je slapend in dienst houden? Als dit net zolang is totdat de regering een uitspraak doet over de transitie vergoeding (die misschien de werkgever tegemoed wil komen voor deze kosten?) zou het dan ook mogelijk zijn om alsnog in aanmeking te komen voor deze vergoeding? En op deze manier ook van mijn contract af te komen?

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Irene,
   Een werkgever kan je zo lang als zij wil slapend in dienst houden. Het is inderdaad mogelijk dat wanneer de regering een Wet aanneemt met een compensatie voor de transitievergoeding dat om alsnog in aanmerking te komen als je werkgever besluit je dan te ontslaan.
   Ik houd je op de hoogte via dit blog. Maar vooralsnog lijkt er niet zoveel te gebeuren.
   Sterkte met jouw situatie.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 15. André Janssen schreef:

  Beste Suzan,

  Ik heb een WSW indicatie en werk al 36 jaar met plezier op een sociale werkplaats, altijd een ondersteunende functie gehad (en nog). (Meewerkend voorman, ICT systeembeheerder en de laatste 4 jaar facilitair medewerker, echt een hele leuke baan).

  Helaas ging het lichamelijk de verkeerde kant en werd ik ziek. Om een lang verhaal kort te maken, ben ik nu na 2 jaar ziek zijn gedeeltelijk (37%) afgekeurd, en je voelt hem al aankomen, ook mijn werkgever heeft gekozen voor het gedeeltelijk slapend houden van mijn contract.

  Op zich maakt mij dit niet zoveel uit (hoewel de transitie vergoeding met 35 jaar dienstverband een leuk bedrag is), maar waar ik maar geen duidelijk over krijg is op de vraag, heeft mijn werkgever met deze oplossing ook geen doorbetalingsverplichting meer als ik morgen mijn been breek en 4 weken thuis ziek ben.

  Immers, hij heeft na mijn 2 jaar ziek zijn deze verplichting niet meer. Mijn personeelsadviseur zegt dat er natuurlijk doorbetaald wordt, echter als ik vraag of ze dit op papier wil bevestigen geeft ze niet thuis. Wat voor mij betekend dat haar mondelijke toezegging gebakken lucht is.

  Kun jij mij uit deze onzekerheid halen, ik begin er gek van te worden en zolang ik geen duidelijkheid heb durf ik me niet ziek te melden als ik b.v. een flinke griep krijg.

  Alvast bedankt

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste André,

   Wat een vervelende situatie. Als ik het goed begrijp, krijg je nu wel een uitkering, maar geen loon meer via de werkgever. Als dat klopt dan zie ik geen reden dat je werkgever salaris moet betalen als je een gebroken been hebt bijvoorbeeld.
   Dit kan anders zijn als je nu nog wel aan het werk zou zijn en gedeeltelijk loon krijgt, maar nogmaals, ik denk niet dat dat aan de orde is.
   Laat maar weten of je er zo uit komt of dat je nog een vraag hebt.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

   • André Janssen schreef:

    Hoi Suzanne,

    Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest. Ik werk dus nog wel voor 23 uur (63%) en krijg dus ook voor 63% salaris, voor de overige 37% (13 uur dus) is mijn contract slapend gemaakt. Uiteraard krijg ik die 37% aangevuld (70%) door het UWV middels een loongerelateerde wga uitkering.

    Blijft dus toch de vraag, wat gebeurt er als ik tijdens mijn werk mijn been breek, moet mijn werkgever dan mijn salaris doorbetalen of niet omdat hij al 2 jaar heeft doorbetaald en dus geen doorbetalingsverplichting (mooi scrabble woord trouwens)meer.

    Daar is dus echt onduidelijkheid over.

    Met vriendelijke groeten en een fijn weekend gewenst.

    André

    • Suzanne Meijers schreef:

     Hoi André,

     Dank voor je bericht. Inderdaad een mooi scrabblewoord, maar jij zit er maar mooi mee.

     Om je vraag te kunnen beantwoorden, ben ik ook benieuwd of je voor die 23 uur nu kan spreken over ‘nieuw bedongen arbeid’. Wat is daar met andere woorden over afgesproken met je werkgever?

     Omdat elk antwoord toch weer een vraag oproept, stel ik voor even te bellen. Je kunt jouw nummer achterlaten via het contactformulier op de site en dan bel ik z.s.m. Je mag ook naar kantoor bellen via 030 2145024.

     Met vriendelijke groet,

     Suzanne Meijers

     • Andre Janssen schreef:

      Hoi Suzanne,

      Hier is helemaal niets over afgesproken. Mij is alleen verteld dat ik formeel een dienstverband hou van 36 uur, waarvan 13 uur slapend. Overigens krijgt mijn werkgever een flinke WSW subsidie die ik voor zover ik weet is gebaseerd op het aantal uren op mijn contract. m.a.w. blijven ze nu dus ook vermoed ik de volle pot subsidie ontvangen. Ik zal mijn telefoonnummer achterlaten zodat je me kunt bellen.

      Alvast bedankt voor je antwoord.

      Gr. André

 16. Tim schreef:

  Hallo Suzanne,

  Leuk om te lezen dat je veel mensen hiermee op weg helpt. In het kader van mijn opleiding heb ik ook een vraag omtrent het slapend dienstverband. Wat nu als een medewerker na 104 weken een aanvraag WIA doet en is gedeeltelijk nog werkzaam in een andere (nieuwe functie) binnen het bedrijf? Bijvoorbeeld iemand heeft een contract voor 24 uur en werkt nu nog 12 uur in een andere functie waarop ze intern is aangenomen na een sollicitatie. Haar eigen functie kan ze niet meer uitvoeren maar deze nieuwe (lichtere) functie wel. Kan ze dan voor het restant uren wel WIA aanvragen?
  En wanneer ze ziek wordt in haar nieuwe functie, heeft ze dan wel recht op salaris gezien de doorbetalingsverplichting na 104 weken stopt?

  Hoor graag van je, alvast bedankt.

  Groet Tim

  • Suzanne Meijers schreef:

   Hallo Tim,
   Dank voor je compliment.
   Als ik jouw vraag goed lees, begrijp ik dat er voor de nieuwe lichtere functie feitelijk een nieuw dienstverband ontstaan is. Dan zou ze dus recht hebben op 12 uur WIA en 12 uur salaris conform de nieuwe functie. Als ze dan ziek wordt in die nieuwe functie begint er in principe een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken te lopen.
   Een kleine disclaimer is wel op zijn plaats: ik merk dat in dit soort situaties het – nog meer dan anders – zo is dat er per kwestie net weer iets anders kan spelen. UWV en werkgevers weten vaak ook niet hoe ze met individuele gevallen om moeten gaan.
   Ben benieuwd of je hier wat aan hebt voor je opleiding en welke opleiding je doet. Succes ermee!
   Groeten,
   Suzanne

 17. Harrie schreef:

  Hallo Suzanne,

  Mijn vrouw is kortgeleden overleden ze had een slapend dienstverband waar heh ik nu recht op.

  • Suzanne Meijers schreef:

   Hallo Harrie,
   Allereerst gecondoleerd en veel sterkte gewenst.
   Volgens de wet heb jij nu recht op de eindafrekening van vakantiedagen en eventueel vakantiegeld. Meestal is het vakantiegeld al eerder afgerekend, maar mijn ervaring is dat de vakantiedagen niet worden uitbetaald als het dienstverband slapend wordt gehouden.
   Daarnaast staat in de wet opgenomen dat je recht hebt op het salaris dat jouw vrouw laatstelijk rechtens toekwam in de maand dat zij overleed tot één maand daarna. Dat bedrag mag verminderd worden met de (WIA-)uitkering die ze waarschijnlijk ontving.Nu kan er natuurlijk discussie ontstaan over het deel dat ik arceerde, aangezien het dienstverband slapend was en er geen loon meer werd betaald. Maar omdat het om een uitkering c.q. vergoeding gaat, is het de moeite waard om hier eens naar te vragen. In sommige cao’s is de uitkering maximaal 3 maanden.
   Ik hoop je hiermee verder geholpen te hebben. Als ik nog iets kan betekenen, vul dan het contactformulier in. Dan bel ik even.
   Nogmaals sterkte toegewenst.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 18. Linda schreef:

  Hallo Suzanne,

  Mijn moeder zit inmiddels 2 jaar in de ziektewet en is voor 100% afgekeurd. Ze is 63 jaar en is 25 jaar in dienst geweest.
  Nu wordt er een ontslag procedure opgestart door de werkgever.
  Heeft zij recht op een transitievergoeding?

  Met vriendelijke groet,
  Linda van Delft

  • Suzanne Meijers schreef:

   Hallo Linda,
   Als er een ontslagprocedure is opgestart via UWV – en ik denk dat dat hier het geval is – dan heeft zij zodra de werkgever opzegt als er toestemming is van UWV wettelijk gezien recht op een ontslagvergoeding.
   Als er toch een iets andere situatie is, laat het me dan nog even weten.
   Succes en groeten,
   Suzanne Meijers

 19. Jan Mevius schreef:

  Hallo Suzanne,
  Mijn vrouw is volgende week 2 jaar ziek en door het uwv voor een jaar volledig afgekeurd. Ze heeft nu een slapend o uren contract. De zorgverzekering gaf een collectiviteitskorting, de premie werd zelf betaald. De werkgever heeft mijn vrouw afgemeld bij de IZZ omdat ze niet meer in dienst is. Dit lijkt me niet terecht. 10 % korting op de basispremie wil je niet missen. Klopt het verhaal van de werkgever?

  • Suzanne Meijers schreef:

   Hallo Jan,
   Als het hebben van een dienstverband de enige noodzaak is voor het in aanmerking komen van een collectiviteitskorting dan klopt het verhaal van de werkgever niet. Nu het dienstverband slapend is, is er dus geen ontslag.
   Ook het feit dat er een nulurencontract is, zegt niets. Sterker nog, ik schat voorzichtig in dat er misschien niet eens sprake is van een echt nulurencontract. Meer weten daarover, lees: dit blog over nulurencontracten.
   Is er nog een ander punt noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de korting? Dan zou de werkgever nog wel een punt kunnen hebben.
   Sterkte gewenst.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 20. syl schreef:

  beste Suzanne,

  ik zit ook na 2 jaar ziekte en een loonsanctie die na een half jaar is opgeheven met het feit dat werkgever een slapend dienstverband gaat doen. mijn wia zal ws 50% worden. Dus nog 20 uur arbeidsgeschikt in mijn geval. Stel dat ik voor die 20 uur een andere baan vindt, moet ik dan ontslag nemen bij mijn huidige werkgever en daarmee mijn transitievergoeding misloop? groet syl

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Syl,
   Hoe vervelend ook, ja, als je zelf ontslag neemt, loop je dus de transitievergoeding sowieso mis.
   Je kunt overwegen geen ontslag te nemen en dan te zien waar dat schip strandt. Het is lastig daar nu uitgebreid op in te gaan. Mocht die situatie zich voordoen, bel me gerust.
   Hartelijke groet,
   Suzanne Meijers

   • syl schreef:

    Beste Suzanne, bedankt voor de reactie. ik heb nu een wia uitkering 20 uur arbeidsongeschikt en 20 uur sollicitatieplicht. Dit met een percentage van 72%. Inhet rapport uwv staat ook dat ik mijn oude functie niet meer kan uitoefenen met mijn beperkingen. Mijn werkgever blijkt nu eigen risicodrager te zijn. Houdt mij in slapend dienstverband. Is het nu niet teveel risico dat werkgever mij in slapend dienstverband houdt? Dit omdat ik met die 20 uur sollicitatieplicht nu weer bij de werkgver op de stoep kan staan en kan vragen voor passend werk. Of gaat dat niet omdat ik mijn oude functie niet meer kan uitoefenen. alvast bedankt voor het meedenken, gr Syl

    • Suzanne Meijers schreef:

     Beste Syl,
     Je werkgever heeft altijd een risico bij een slapend dienstverband, maar dat gaat er dan om dat jij weer op de stoep staat om je eigen functie uit te oefenen.
     De relatie tussen eigenrisicodragerschap en passend werk kan dit nog anders maken, maar daarvoor zou ik de zaak echt verder moeten onderzoeken. Vooralsnog zie ik geen aanleiding, maar als je wil dat ik dit verder bekijk dan zou ik meer informatie nodig hebben en dan moet ik ook meer tijd in de zaak steken. Laat maar weten als je de mogelijkheden zou willen weten daarvoor.
     Met vriendelijke groet,
     Suzanne Meijers

 21. johan schreef:

  Beste Suzanne

  Na 2 jaar in de ziektewet te hebben gelopen,heb ik nu een WIA uitkering gekregen.Ook ik heb een slapen contract,dus voor mij ook geen transitievergoeding.Maar ik heb een taxi cao en mijn vraag is wat gebeurd als ik tijdens de slaap contract te horen krijg dat hij failliet is ( en hem kennende doet hij dit expres )en weten dat zijn zoon verder gaat alleen met een andere naam.Dat houd dus in dat hij er goed van af komt toch met de regel slapend contrct

  Mvgr johan

 22. L van Wingerden schreef:

  In dienst bij huidige werkgever sinds jan 1978, dus bijna 40 jaar. Sinds juni van dit jaar ontvang ik WIA omdat ik 80-100% ben afgekeurd na ontdekking van NET kanker in vergevorderd stadium. Ben in palliative stadium en mijn werkgever houdt mij in slapend dienstverband. Stel, ik zeg stel dat het wetvoorstel van Asscher wordt ingevoerd in het snelste geval begin 2019 dan heeft mijn werkgever geen reden meer om de transitievergoeding te betalen omdat de kosten via UWV collectief wordt vergoed. Ik neem aan dat hij de vergoeding dan uitbetaald aan mijn nabestaanden? Of is het dan toch zo dat wat ik al vreest hij gokt om niet te hoeven uitkeren na mijn overlijden? Hoe is die in het geplande accoord opgenomen? Is hier al wat over bekend?

  • Suzanne Meijers schreef:

   Wat ik ook lees over het Regeerakkoord, ik zie niets concreet terug over de situatie van slapend dienstverband en de transitievergoeding. Ik acht de kans heel klein dat er een situatie ontstaat dat er begin 2019 een oplossing wordt bereikt zoals destijds door Asscher voorgesteld. Ik blijf het in de gaten houden. Ingeval van overlijden van een werknemer eindigt het dienstverband van rechtswege. De recente jurisprudentie die hierover te vinden is, zegt dat er geen transitievergoeding verschuldigd is aan de erven, maar dat zijn wel andere situaties. Daar was sprake van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook blijkt dat rechtbanken het sowieso een precaire situatie vinden. In sommige gevallen staat hierover iets opgenomen in een Arbeidsvoorwaardenreglement of CAO, maar meestal zal er geen vergoeding worden uitbetaald door de werkgever. Als ik meer informatie hierover vindt, laat ik het weten. Voor nu heel veel sterkte gewenst.

 23. sarina schreef:

  Geachte mr. Suzanne Meijers,

  Ik wil graag een advies over de hieronder genoemde situatie;

  Mijn arbeidscontract wordt na 104 weken ziekte slapende gehouden door mijn werkgever, dit ondanks de werkgever, en het UWV ervan overtuigd zijn dat ik niet kan terugkeren naar eigen werk.

  Uit het artikel: ( Slapend dienstverband = geen transitievergoeding) dat ik gelezen heb, maak ik op, dat ik daar weinig tot niets tegen kan ondernemen?

  Er spelen echter nog twee andere zaken, namelijk mijn compensatie uren, en mijn niet opgenomen vakantie dagen. Ook deze wil de werkgever niet uitbetalen.

  Mijn vraag is of de werkgever dat zomaar mag besluiten?

  In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

  Sarina Broodman

  • Suzanne Meijers schreef:

   Goedemorgen Sarina,
   Helaas moet ik je nu teleurstellen door te zeggen dat je inderdaad op dit moment niets kunt beginnen tegen het slapend houden van het dienstverband.
   De werkgever kan besluiten om die vakantiedagen niet uit te betalen, omdat er nog geen einde aan het dienstverband is gekomen. Hij beroept zich dan op de Wet, omdat uitbetaling van vakantiedagen eigenlijk niet mag als je nog in dienst bent. Of dit in deze situatie redelijk is, is de vraag.
   Onlangs speelde een zaak bij het Hof Arnhem (hier te vinden) waarin een werkgever wel de vakantiedagen en dergelijke had uitbetaald. Toen gaf de werknemer aan dat er dus een opzegging was en dat ook een transitievergoeding moest worden betaald. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was. De werkgever hoeft dus niet bang te zijn dat als hij de vakantiedagen uitbetaalt, hij gelijk geconfronteerd wordt met andere gevolgen. Misschien is het wat om hem daarop te wijzen?
   Overigens ligt het bij de compensatieuren eraan hoe dat geregeld is in de arbeidsovereenkomst of cao of die wel of niet uitbetaald mogen worden.
   Sterkte en als je nog vragen hebt, hoor ik het wel.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 24. Conny Strik schreef:

  Ik werk al 11 jaar bij Kliniek ViaSana in Mill en ook zij gaan voor een slapend dienstverband.
  Wat zijn mijn rechten en plichten nu? En wat zijn de plichten van mijn werkgever?

  • Suzanne Meijers schreef:

   Dat is vervelend. Uit de blog en de reacties blijkt al heel veel over de rechten en plichten bij een slapend dienstverband. Als je een meer specifieke vraag hebt, laat het weten. Dan kan ik die wat concreter beantwoorden.
   Sterkte en groeten,
   Suzanne Meijers

 25. T van de Kerkhof schreef:

  Ook mijn partner zit een soortgelijke situatie heb ik vandaag geleerd. Wij hoorden voor het eerst van een slapend dienstverband. De werkgever is eerder met een voorstel gekomen om het dienstverband te beëindigen, echter zonder voorstel van een vergoeding. Hier is zij toen niet mee akkoord gegaan.Nooit is er met haar duidelijk gecommuniceerd over het arbeidsrapport van het UWV en de gevolgen hiervan. Het UWV heeft een sanctie opgelegd en men moest nog een jaar het loon doorbetalen. Na dit jaar heeft zij nog een aantal maanden gewoon gewerkt. Op een gegeven moment heeft de werkgever haar echter per direct op non actief gezet en heeft de loon betaling stop gezet. Als reden geeft men op dat men niet meer verplicht is tot loonbetaling en zij zou al die tijd boventallig hebben gewerkt, omdat men van mening is dat zij niet voldoende arbeidsproductief is. Kan men dit zomaar doen? Als zij informeert bij het UWV over een eventueel aan te vragen WW uitkering wordt er gezegd dat zij daar geen recht op heeft, omdat zij een volledig dienstverband heeft. De aanvraag voor een WIA is afgekeurd. Zij zit nu derhalve al 6 maanden thuis zonder enige vorm van inkomsten en de situatie wordt nu wel erg benauwd financieel gezien. Wat kan zij nu het beste doen?

 26. T van de Kerkhof schreef:

  Nog een aanvulling op het eerdere bericht. De werkgever is overigens ook van mening dat zij de eerder gedane betalingen van het loon in de periode na het derde jaar onterecht heeft uitbetaald ( ook al heeft zij al die tijd gewoon gewerkt) en is een procedure begonnen om dit terug te vorderen. Al met al de omgekeerde wereld lijkt mij. Het gaat overigens om de firma Den Heijer.

  • Suzanne Meijers schreef:

   Ai, dit is niet zomaar wat. Het is altijd vervelend als UWV en werkgever naar elkaar gaan wijzen en je dus tussen wal en schip valt. Het is te complex om zo een eenvoudig antwoord te geven via dit reactieformulier. Bel mij gerust even vrijblijvend of laat een terugbelverzoek achter met een verwijzing naar dit blog.
   Met vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

 27. Loes schreef:

  Ik ben in juni afgekeurd voor 100% mijn werkgever is het daar niet mee eens is in bezwaar gegaan nu kreeg ik gister een mailtje van mijn rechts bijstand da een Arbo arts van mijn werkgever die ik nog nooit gezien of gesproken heb mij weer voor 30uur per week geschikt vind om te werken ik ben ook in slapend dienstverband mijn werkgever heeft nooit ook maar iets voor mij gedaan of meegewerkt aan mijn intrigatie waardoor ik nu fysiek maar ook mentaal er helemaal door heen zit ik weet ook niet wat mij verder te wachten staat ben teneinde raad

  • Suzanne Meijers schreef:

   Beste Loes,
   Wat een nare situatie. Ik ga ervan uit dat je rechtsbijstandsjurist dit wel oppakt en zo nodig in bezwaar gaat of andere scenario’s schetst. Hij of zij zit volledig in de zaak en zou jou moeten kunnen helpen met het feit dat je ten einde raad bent. Die situatie is te complex om zo via een blog te beantwoorden.
   Dus mijn advies is: vraag onmiddellijk advies aan je rechtsbijstandsjurist over je opties en de scenario’s. Hij of zij moet je daarin begeleiden en je gerust kunnen stellen waar mogelijk. Als je er toch niet uitkomt, mag je uiteraard contact opnemen.
   Sterkte en vriendelijke groet,
   Suzanne Meijers

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *