Second opinion bij de bedrijfsarts – hoe het zit

Second opinion bij de bedrijfsarts – hoe het zit

Je werknemer John moet re-integreren voor een aantal uren per dag. Daar heeft hij dus geen zin in.

John denkt dat jij de bedrijfsarts hebt ingefluisterd en dat hij daarom gedwongen wordt weer aan de slag te gaan.

Had je die macht maar denk jij, want het zit toch iets anders.

John vraagt een second opinion aan. Hoe zit het?

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Onder de vernieuwde Arbowet heeft de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding alleen een adviserende rol.

De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is hierdoor gewaarborgd.

De bedrijfsarts heeft tegenwoordig ook vrije toegang tot elke werkplek

Hij kan dus preventief optreden. Als je werknemers nog niet ziek zijn, mogen ze de bedrijfsarts consulteren over gezondheidsvragen in relatie tot het werk.

Jou wordt niet om toestemming gevraagd. Sterker nog, je wordt hier niet eens over geïnformeerd.

En wat als je werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts?

John vond dat hij nog niet aan het werk kon, ook niet voor een paar uurtjes per dag.

Hij kan een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. In de volksmond wordt dit ook wel een second opinion genoemd.

Maar bij de bedrijfsarts kan John tegenwoordig ook een second opinion aanvragen.

Hoe werkt die second opinion dan via de bedrijfsarts?

Een andere bedrijfsarts dan degene die geconsulteerd is, zal de second opinion geven. Als werkgever betaal je de kosten hiervoor. Alleen als je werknemer een andere bedrijfsarts kiest dan die in het basiscontract met de Arbodienst opgenomen staan, kun je de rekening bij je werknemer leggen.

Wanneer er zwaarwegende redenen zijn, wijst de eerste bedrijfsarts het verzoek af. Denk dan aan een verzoek zonder grond of het herhaaldelijk onnodig of oneigenlijk gebruik maken van de second opinion. John kan dus niet tot in het oneindige second opinions blijven aanvragen.

Wat voegt die second opinion dan toe?

Want die vervangt namelijk niet het deskundigenoordeel van UWV. Deze verschillen wil je weten:

  • Bij een deskundigenoordeel is er meestal sprake van een verschil van inzicht over de arbeidsgeschiktheid, aanwezigheid van passend werk of over de re-integratie-inspanningen, terwijl de second opinion meer ziet op gezondheidskundige vragen.
  • Met een deskundigenoordeel trek je het re-integratieproces recht als dat tijdens de eerste twee ziektejaren stagneert.
  • Een second opinion kan alleen door je werknemer worden aangevraagd.
  • Als werkgever draag jij de kosten voor de second opinion, terwijl bij de aanvraag van een deskundigenoordeel de aanvrager de kosten draagt.
  • En de aanvraag gaat anoniem. Je ziet op de factuur enkel dat de second opinion is aangevraagd, maar niet door welke werknemer.

Dus hoe zit het?

De bedrijfsarts is onafhankelijk. Als jij het niet eens bent met zijn of haar oordeel kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. De werknemer kan dat ook, maar hij heeft ook de mogelijkheid tot het vragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

En nu?

Zorg voor een goede en deskundige Arbodienst die werkt met hetzelfde type bedrijfsartsen.

En lees mijn gratis E-book over hoe je omgaat met je zieke werknemer.

 

 

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *