Je zieke werknemer minder lang doorbetalen?

Je zieke werknemer minder lang doorbetalen?

Twee jaar.

In geen enkel ander land betaal je als werkgever zo’n lange periode het salaris door aan je zieke werknemer.

Maar dit gaat dus veranderen.

Tenminste als het aan de Regering ligt.

Hoe zit het nu?

In Nederland betaal je je zieke werknemer twee jaar door. Als je het niet goed doet met de re-intgegratie kan dat oplopen naar drie jaar.

Ter vergelijking: in Finland betaal je negen dagen door tijdens ziekte en in Luxemburg 15 weken. Daartussen zit Duitsland met zes weken en België met één maand.

Hoeveel salaris betaal je aan je zieke werknemer?

In de wet staat dat je als werkgever verplicht bent om de eerste twee jaar tijdens ziekte van je werknemer 70% van het salaris te betalen.

Je kunt net als veel andere werkgevers ervoor kiezen om het eerste jaar 100% door te betalen en in het tweede ziektejaar de wet te volgen. Neem in je model arbeidsovereenkomst of in je arbeidsvoorwaardenreglement op wat je doet met de salarisbetaling tijdens ziekte.

Als er een cao van toepassing is, check die dan eerst. Hierin staat vaak ook iets opgenomen over dit onderwerp.

Hoe zit het dan met wachtdagen?

Je kunt ervoor kiezen om de eerste twee dagen per ziektegeval niet uit te betalen.

Je moet dit dan wel vooraf schriftelijk vastleggen in je model arbeidsovereenkomst of in je arbeidsvoorwaardenreglement.

Kleine werkgevers kunnen die last toch niet dragen?

Dat klopt. Het is niet zo dat de werkgevers niet betrokken zijn bij hun zieke personeel, maar het is gewoon duur. Reden waarom veel werkgevers geen vast personeel in dienst kunnen of durven nemen.

Uitzendkrachten en payrolling zijn populair, net als tijdelijke contracten.

Om ervoor te zorgen dat het MKB toch weer meer personeel in vaste dienst neemt, is de Regering van plan om de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers tot 25 werknemers te verkorten van twee jaar naar één jaar.

Dus als je minder dan 25 werknemers hebt, scheelt dat?

Zoals het er nu naar uitziet wel. Het is dan overigens wel de bedoeling dat de collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een premie.

En ja, als kleine werkgever zal je die premie wel moeten betalen.

Hoe het precies gaat uitpakken is dus de vraag.

En nu?

Houd mijn blog in de gaten voor updates over de verkorting van de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.

Meer lezen over hoe je omgaat met je zieke werknemer?

Download dit E-book.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *